ציפורה הייזלר

פרס מפעל חיים

ציפורה היא אחת מוותיקות מנהלות בתי הספר בירושלים. היא אישה נעימה וקשובה, שדאגה גם לצרכים הכלכליים של תלמידותיה מעבר לצרכים הלימודים והרגשיים. ציפורה היתה תמיד ערנית לצורכי המורות וסייעה להן בעשיה החינוכית, והשקיעה את כל כולה בתלמידותיה על מנת לעזור להן ולקדם אותם באופן שיתאים להן.