ורוד עבד אלרחמן

יועצת

אלעולא, מרכז העיר

ורוד היא יועצת פדגוגית מעולה, שמבצעת את עבודתה באהבה ובמסירות. ההורים והתלמידים אוהבים אותה ומעריכים מאוד את עבודתה.