רוני מרץ

פסיכולוגית

שפ״ח ירושלים 

רוני היא פסיכולוגית רגישה ומסורה. היא מכילה ומקבלת, והסבלנות שלה מאפשרת לה לבצע התערבויות מורכבות באופן מקצועי ואנושי. רוני מתנדבת להתערבויות חירום ברמת הצוות האזורי וברמה העירונית.