יצחק נקש

שומר

בי״ס ניצנים, תלפיות

יצחק הוא שומר מקצועי, שמקבל את המורות והילדים בסבר פנים יפות ועם חיוך שובה לב. הוא עושה את עבודתו בצורה נעימה ואחראית, וכולם מרגישים בטוחים בבית הספר.