עאסי אלאעואר عاصي الاعور

אב בית

אסמא בינת אבו באקר מקיף לבנות, ג'בל מוכבר

עאסי הוא איש רציני ואחראי, שעוזר לכל צוות בית הספר. הוא יוזם פרויקטים מיוחדים ומפגין נחישות והתמדה.