שרה ג'קובסון 

יועצת

יובלים

שרה היא יועצת שנשמתה נתונה לתלמידותיה. עם פרוץ משבר הקורונה עשתה לילות כימים כדי לתת מענה לתלמידות, ולהיות גורם מייעץ ואוזן קשבת לכלל אנשי צוות בית הספר: במפגשים, בשיחות טלפוניות מחוץ ובזום, בזמן יום העבודה ומחוץ לשעות העבודה.