בת שבע ויצמן

מזכירה

בית יעקב גבעת שאול, גבעת שאול

בת שבע היא מזכירה מסורה, שדואגת לכל התלמידות והעובדות בבית הספר. היא תמיד נעימה וחמה, ועושה הרבה מעבר למוטל עליה.