אבישי פרינץ

מנהל

בית ספר נועם בנים פסגת זאב, פסגת זאב

אבישי הוא איש חינוך יצירתי, שמשלב בין למידה וערכים בצורה שמאפשרת לכל התלמידים להרגיש קשר עמוק ללימודים ולבית הספר. הוא משתף את התלמידים בהחלטותיו, שמתייחסות גם לסוגיות חברתיות ונפשיות, ועושה הכל בנועם הליכות.