אלכס לשץ

שומר

בית חינוך עירוני ג', המושבה הגרמנית

אלכס הוא שומר מסור ונאמן, שמברך את התלמידים בחיוך בכל בוקר. הוא מכיר היטב את התלמידים והוריהם, ומתעניין בשלומם. אלכס ממלא את תפקידו ברצינות ובאחריות, ומהווה חלק בלתי נפרד מצוות בית הספר.