banner-3283714_1280.png
Blank_woman_placeholder.svg.png

שרה צדקה

מנהלת

נתיב בית יעקב

הרבנית צדקה היא מנהלת ערכית שמעורה בחיי הבנות, דואגת לשמירה על קשר רציף עם הצוות החינוכי והמקצועי ומפגינה אחריות ומסירות בכל מטלה. שרה מעצימה ומחזקת את כל גורמי המקצוע סביבה, באופן שתורם לפעילותם גם בתקופות מאתגרות.