שלום מחבתי

אב בית

בית הספר ממד גוננים

שלום הוא אב בית עם לב זהב וחיוך אוהב על הפנים. עם פרוץ הקורונה הוא יזם מבצעי חלוקת מזון למבוגרים, ואנשים שנתקעו בבידוד. הוא מתייחס לבית הספר ממש כאילו היה ביתו הפרטי, והתלמידים אוהבים אותו מאוד.