שילון אליהו

שומר

אפרתה

שילון מגלה אכפתיות רבה בכל היבט מקצועי. הוא מכיר את התלמידים בשמם, מקבל אותם בסבר פנים יפות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר. המחויבות כלפי התפקיד הפכה אותו לדמות משמעותית עבור ההורים והתלמידים כאחד.