בסיס רוחב_0032_שילון.jpg
בסיס פורטרט_0065_שילון בלי מסיכה.jpg

שילון אליהו

שומר

אפרתה

שילון מגלה אכפתיות רבה בכל היבט מקצועי. הוא מכיר את התלמידים בשמם, מקבל אותם בסבר פנים יפות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר. המחויבות כלפי התפקיד הפכה אותו לדמות משמעותית עבור ההורים והתלמידים כאחד.