banner-3283714_1280.png
Blank_woman_placeholder.svg.png

רבקי יונגרייז

סייעת

דרכי התורה - ישכיל פיהו

רבקי עובדת כסייעת בבית הספר ונותנת אל נשמתה לילדי החינוך המיוחד. בתקופת הקורונה, טרם נפתחו המסגרות של ילדי עובדי החינוך המיוחד, רבקי התייצבה בבית הספר כל יום כדי להמשיך לתת את כל כולה לילדים.