ציון רוחב.jpg
ציון בלי מסכיה.jpg

ציון יעקובוב

שומר

אשכול גנים של רח׳ גולי קניה 5

ציון ממלא את תפקידו במסירות רבה מזה שנים ארוכות, ואין תלמיד שלא זוכר אותו לטובה. הוא ממשיך לקבל כל מבקר עם חיוך מדי בוקר, ושומר תמיד על מורל גבוה.