יונתן רוחב.jpg
יונתן בלי.jpg

יונתן הורביץ

מורה

חורב

יונתן הוא מורה שמקיים למעלה מ-40 שנה את מאמר המשנה "והעמידו תלמידים הרבה". הוא מסור, בעל השקעה עצומה ואמונה בלימוד התלמידים. ליונתן עין טובה גם על התלמידים המורכבים ביותר וכמובן אהבה עצומה למקצוע.