גיטה קיהן

יועצת

הסמינר הישן

גיטה היא אישה מרשימה וצנועה שעושה בעצמה עבודה של הרבה מאוד אנשים. בעשור האחרון יצרה גוף מאחד לכל חדרי החסד של הסמינרים בארץ. בתקופת הקורונה פעלה ללא לאות למען תלמידות הסמינר ובני משפחותיהם, שחלקם נקלעו למצבים לא פשוטים כלכלית ובריאותית.