בסיס רוחב_0028_בתיה.jpg
בסיס פורטרט_0056_בתיה בלי מסיכה.jpg

ביתיה מלאך

מנהלת

בנות ירושלים

ביתיה היא מנהלת מעוררת השראה, שמשקיעה ללא הרף בהתקדמות המקצועית של בית הספר. מפעילה יוזמות חדשות, ומכירה כל תלמידה בשמה האישי. על אף הקשיים שאפיינו את תקופת הקורונה, עשתה את מרב המאמצים להשלמת פערים לימודיים ורגשיים ודאגה לתלמידות ולצוות החינוכי.