ביתיה מלאך

מנהלת

בנות ירושלים

ביתיה היא מנהלת מעוררת השראה, שמשקיעה ללא הרף בהתקדמות המקצועית של בית הספר. מפעילה יוזמות חדשות, ומכירה כל תלמידה בשמה האישי. על אף הקשיים שאפיינו את תקופת הקורונה, עשתה את מרב המאמצים להשלמת פערים לימודיים ורגשיים ודאגה לתלמידות ולצוות החינוכי.