אפרים מנדל

אב בית

אשכול גני רימונים

אפי אב בית ותיק מסור ואיכפתי. בזמן שגרה הוא מקפיד באופן מופתי על תחזוקת מבני הגן. עם תחילת הקורונה, הפך לאיש למשימות מיוחדות: מחלוקת ערכות לבתי התלמידים, ועד הכנת הגנים לפתיחה מחודשת ושמירה קפדנית על הגיינה ונהלי הזהירות המתבקשים.