בסיס רוחב_0009_אפרים.jpg
בסיס פורטרט_0019_אפרים בלי מסיכה.jpg

אפרים מנדל

אב בית

אשכול גני רימונים

אפי אב בית ותיק מסור ואיכפתי. בזמן שגרה הוא מקפיד באופן מופתי על תחזוקת מבני הגן. עם תחילת הקורונה, הפך לאיש למשימות מיוחדות: מחלוקת ערכות לבתי התלמידים, ועד הכנת הגנים לפתיחה מחודשת ושמירה קפדנית על הגיינה ונהלי הזהירות המתבקשים.